సంప్రదించండి

Leave a Comment

2 Comments

    • విజయ్ శేఖర్ గారూ, “Non-unicode” అంటే అను స్క్రిప్టులో రాసిన text అని భావిస్తూ ఈ జవాబిస్తున్నాను. ఈ లంకె: http://kolichala.com/font2unicode/Encoder/unicode2font.php ఉపయోగించి అను ఫాంట్స్ లో ఉన్న మ్యాటర్ ను యునికోడ్ కు మార్చుకోవచ్చు.