పదవినోదం

ఈనాడు పదవినోదం – 08.07.2018

పూరించిన, పూరించని పదవినోదం ఇక్కడ ఉంచబడ్డాయి. పాత పదవినోదం కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.

పూరించిన పదవినోదం – జూలై 8, 2018

పూర్తిచేయాల్సిన పదవినోదం – జూలై 8, 2018

(ఆవో వాట్సాప్ సమూహంలో ప్రతీరోజూ ఉదయాన్నే ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల వార్తాపత్రికలు గత సంవత్సరకాలంగా ఒక్క రోజు కూడా క్రమం తప్పకుండా వుంచబడుతున్నాయి. ఆదివారం అనుబంధ పుస్తకాలతో సహా. ఆసక్తి వున్నవారు aavoblog@gmail.com కు మీ వాట్సాప్ నంబర్‌ను మెయిల్ చేయడం ద్వారా చేరవచ్చు.)

Note: To get Aavo Blog updates, join our Telegram and WhatsApp channels - http://bit.ly/aavowtsapp, http://t.me/aavoblog

Leave a Comment